Comments

மௌத்து அறிவிப்பு

வி.களத்தூர் வபாத்துச் செய்தி... !

வி.களத்தூர் தெற்குத் தெரு ஷேக்வீடு முஹம்மது ஹனிபா அவர்களின் மகன் பசீர்அஹம்மது என்பவர் இன்று (18-06-15) நள்ளிரவு சுமார் 12 மணியளவில் வபாத்தாகி விட்டார்கள் .

              இன்னா லில்லாஹி வ இன்ன இலைஹி ராஜியுன். 


 (அண்ணாரின் மறுமை வாழ்வு சிறக்க துஆ செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.)

About Unknown

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.